[CentOS-devel] Anaconda Slides in "Other Than English"

David Hrbáč hrbac.conf at seznam.cz
Tue Mar 27 12:52:41 UTC 2007


Johnny Hughes napsal(a):
> All,
> 
> We have added some anaconda slides to the CentOS Wiki as they are
> presently for English.
> 
> http://wiki.centos.org/ArtWork/rnotes
> 
> We have attached a text file with some rewording and what will become a
> new virtualization slide.
> 
> http://wiki.centos.org/ArtWork/rnotes?action=AttachFile
> 
> What we need is for "other than english" speakers to translate the
> slides to other local languages.
> 
> Please could we have volunteers translate the text for the  "Title" and
> "Information" sections and attach them to e-mails to this list?
> 
> Thanks,
> Johnny Hughes

Hi Johnny,
Please find attached Czech version. Hope not sending late...
Regards,
David
-------------- next part --------------
Slides:
01-centos5-welcome.png

Title: CentOS vĂĄs vĂ­tĂĄ!

Děkujeme, Şe si instalujete CentOS 5.

Centos je Enterprise Linux distribuce, postavenå na volně dostupných zdrojových kódech významnÊho severoamerickÊho vydavatele Enterprise Linux distribuce.

CentOS je mĂĄ shodnou politiku distribuce jako nadĹ™azenĂ˝ vydavatel a je 100% binĂĄrnÄ› kompatibilnĂ­. (ZmÄ›ny balíčkĹŻ ze strany CentOS povÄ›tĹĄinou zahrnujĂ­ pouze zmÄ›nu vĂ˝tvarnĂŠ části či značky nadĹ™azenĂŠho vydavatele.)

VĂ­ce na: http://www.centos.org/
==========
02-centos5-donate.png:

Title: Dary pro CentOS

The CentOS Projekt je organizace vydåvající CentOS. Tato organizace není napojena na Şådnou dalťí organizaci.

* Vťechen hardware a výdaje na distribuci a vývoj CentOS pochåzejí z darů, kterÊ jsou jediným zdrojem naťich příjmů.

* Pokud je pro vĂĄs CentOS uĹžitečnĂ˝, prosĂ­m zvaĹžte podporu CentOS vyjĂĄdĹ™enou ve formÄ› peněŞnĂ­ch či nepeněŞnĂ­ch darĹŻ.

VĂ­ce na: http://www.centos.org/donate
==========
03-centos5-yum.png

Title: Správa balíčků pomocí Yum

Doporučený způsob instalace či upgradu je pomocí programu Yum (Yellow Dog Updater, Modified).

Viz: "Managing Software with Yum" na odkaze uvedenĂŠm nĂ­Ĺže.

K dispozici je rovněŞ YumEx, coŞ je grafickÊ rozhraní pro Yum. Naleznete jej v sekci CentOS Extras.

VĂ­ce na: http://www.centos.org/docs/5/
==========
04-centos5-centos.png

Title: CentOS software

Software pro CentOS mĹŻĹžete instalovat z nĂĄsledujĂ­cĂ­ch sekcĂ­:

[base] (jakož [os]) - RPMS balíčky vydané v rámci CentOS ISO.
[updates] - Opravy [base] sekce.
[extras] - Balíčky nedodĂĄvanĂŠ nadĹ™azenĂ˝m vydavatelem (neupravuje [base]).
[centosplus] - Balíčky nedodĂĄvanĂŠ nadĹ™azenĂ˝m vydavatelem (upravuje [base]).
[testing] - Testovací či beta verze balíčků

VĂ­ce na:http://mirror.centos.org/centos/5/Readme.txt
==========
06-centos5-support.png

Title: Podpora a pomoc CentOS

Je několik způsobů, jak se dobrat podpory k CentOS:

* Internet Relay Chat (IRC) - #centos, #centos-social a #centos-devel na irc.freenode.net

* Konference - CentOS, CentOS-Devel, CentOS-Announce a nÄ›kolik neanglicky hovořícĂ­ch, včetnÄ› českĂŠ konference, viz http://lists.centos.org

* FĂłrum: viz http://www.centos.org/forums/

* Wiki: viz http://wiki.centos.org/

VĂ­ce na: http://www.centos.org/
==========
08-centos5-wiki.png

Title: Dokumentace pro CentOS

NĂĄsledujĂ­cĂ­ dokumentace pro CentOS je dostupnĂĄ (v angličtinÄ›):

Deployment Guide, Installation Guide, Virtualization Guide, Cluster Suite Overview, Cluster Administration, Cluster Logical Volume Manager, Global File System, Global Network Block Device, Virtual Server Administration, Managing Software with yum, Using YumEx a poznámky pro vydání u každého balíčku.

VĂ­ce na: http://www.centos.org/docs/5/
==========
08-centos5-wiki.png

Title:  CentOS Wiki

Na CentOS Wiki naleznete často kladené dotazy (FAQ), tipy a články. 

Wiki obsahuje taktÊŞ informace o udålostech týkající se CentOS, kterÊ vås mohou zajímat a upoutåvky na informace o CentOS v mÊdiích.

PĹ™ihlaste se do konference CentOS-Docs. Začnete tvoĹ™it tipy a člĂĄnky, dostanete prĂĄva na zĂĄpis do Wiki ... nevĂĄhejte a začnete pĹ™ispĂ­vat do Wiki jeĹĄtÄ› dnes! 

VĂ­ce na: http://wiki.centos.org/
==========
09-centos5-virtualization.png

Title:  Virtualizace na CentOS-5

Na CentOS-5 i386 a x86_64 je moĹžnĂŠ provozovat virtualizaci pomocĂ­ software Xen, a to jak plnou virtualizaci, tak paravirtualizaci.

The Virtualization Guide a Virtual Server Administration Guide naleznete na nĂ­Ĺže uvedenĂŠm odkazu.

VĂ­ce na:  http://www.centos.org/docs/5/


More information about the CentOS-devel mailing list