[CentOS-announce] CESA-2014:0211 Important CentOS 5 postgresql84 Update

Tue Feb 25 18:39:58 UTC 2014
Johnny Hughes <johnny at centos.org>

CentOS Errata and Security Advisory 2014:0211 Important

Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0211.html

The following updated files have been uploaded and are currently 
syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename ) 

i386:
9aa9db9f115b70f4c618965603df24f7b07b9927a774f0805370d13337f3ec81 postgresql84-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
ad8d61face165aea047692c57a8534d086a037f42af67713f8fcb91e6b164ed2 postgresql84-contrib-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
07b28e6c04587130a90ed9319c3b798dab8873cc24ff7b48b4407c86867a6bf0 postgresql84-devel-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
c839783c95847f613b52915eb3bf29d91d1a07787e4c972272ceff33b30ff73f postgresql84-docs-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
f0f5503b0c0ad1b251f2fbed4f4ea70d267104de90caced22008f63a282135e6 postgresql84-libs-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
d68b6c6d82058071c6ffc327796bb5156b49ce41b774dfcd9e21e3c509a623ed postgresql84-plperl-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
8da2329fae4cbc022ec425c5dc9a53befed4c57b78ef12d41788adbea62789d7 postgresql84-plpython-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
f0c47d03c86e197ebf2b799a6967c96b2a2c95ca4898346e7dc43c8755d1cafb postgresql84-pltcl-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
b75858dbe1be9462cec501504e7ef9525e352f064d0e5db969e38453cfe9690d postgresql84-python-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
81f53bc4efdbbc3f43b7bf3cfe66503f72fc9133d61d0ddeff3e27e1dddcb815 postgresql84-server-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
0092f1b38f61fb9d5a9ca3584a13492d61139659e469dadebe8c34147ba99585 postgresql84-tcl-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
dcb4c4dc2dbd81708a1bb354d0169241e8456b1345a12501f245b795f0c10af3 postgresql84-test-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm

x86_64:
e452a66c22edd6f20b8b86f781f3652a9cb2e7f6d59735031430639fc3aa69ac postgresql84-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
fb6988db267632337ae90e2acb346e6a98cfd7ea87f7ff124388bf4dc9c7497b postgresql84-contrib-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
07b28e6c04587130a90ed9319c3b798dab8873cc24ff7b48b4407c86867a6bf0 postgresql84-devel-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
bf26bffd06779eb98a5de6944cc8d50d9baca71b9ac5a3dcfba6601bb51299bc postgresql84-devel-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
00e062d46aa5b9f479e428a3cf0f95aebf2b4263b23eae26c4d3abe33da23a54 postgresql84-docs-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
f0f5503b0c0ad1b251f2fbed4f4ea70d267104de90caced22008f63a282135e6 postgresql84-libs-8.4.20-1.el5_10.i386.rpm
d3d847dca42c4dcae76a2aca7ff5982fbb9a85eb2fc387237303c52b13f5aa1b postgresql84-libs-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
ad5483f5e6232a4c4ca6146f5853b01dde62cd40d2115739db7a0ec7ecd887f7 postgresql84-plperl-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
0694196099f6ff8a8e1fd8ba67a612f6ec3bed077e5d893f42cbb711ffe22341 postgresql84-plpython-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
e6c87437b3685119a65899e8a679375c7aa6f82af51cb7266057cb2d3a9832cd postgresql84-pltcl-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
357e3785294ae7afac7232872fe52b6fe68de30fec5584ba04bfd4c7c187766f postgresql84-python-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
0173010711b5e3a13ae399a7de719a50deafaf98cadcf6c326ead3093a68b39f postgresql84-server-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
2e2bfc61179a1172cbaddec08dc7bc00013871673e60fb41b9cbfbd31bb907b9 postgresql84-tcl-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm
0305022e4c3571e9baedf4b9153f42ef6d4a1d9229be5138c51f4a5e188ce3f5 postgresql84-test-8.4.20-1.el5_10.x86_64.rpm

Source:
d4f819ab785741a289c42df5c332bd25d900eedb44bb3382a1d1cdf5de1c11ea postgresql84-8.4.20-1.el5_10.src.rpm-- 
Johnny Hughes
CentOS Project { http://www.centos.org/ }
irc: hughesjr, #centos at irc.freenode.net