[CentOS-announce] CEBA-2018:0408 CentOS 7 gcc BugFix Update

Sat Mar 10 11:49:05 UTC 2018
Johnny Hughes <johnny at centos.org>

CentOS Errata and Bugfix Advisory 2018:0408 

Upstream details at : https://access.redhat.com/errata/RHBA-2018:0408

The following updated files have been uploaded and are currently 
syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename ) 

x86_64:
4fb0ac741ff4b403c04bbc5a667efef16b8c90b3a6a0fc46f213e06a2110253b cpp-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
a784cb89d3ddf61e36ec944c834ab58d882cd4ce62d6e8983898936b586309a7 gcc-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
52e634a1fe957ed1976be30a1b7fc79014babff685bc3f4651b65197f88e034a gcc-c++-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
2c73968556a4b8acae87ba119ab92521d474c84dda62a35f001913f87dff8366 gcc-gfortran-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
795d2bf99a8e332c183bb39791d3c164616da8ca6f3065c44bbae1b16fd1fec9 gcc-gnat-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
1160fac7eeb1d439dcaffc1357751d287397161c1dad04570c2bc6c102e90826 gcc-go-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
df171150a64561fda3ae0b69e58ebb013551157bae310142e4675c5ecc750535 gcc-objc-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
63ee891732a70dea3b62c0b5d535aff0b141f892b5b106244b8470e177d9ab85 gcc-objc++-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
f6d14f434a63a300d04a196ce4ed0437ae274555b936d9fb6a04910cb2b9657b gcc-plugin-devel-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
9e21639f1f2e63e58647ca0e9a5aaad2f916460f4647f5b260b80cb623013407 libasan-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
97261d647a28ac63e0869f72bc2d2403fb81be3a9bebbce3cb95799ce4fb0fe9 libasan-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
e62f707dcfe7d24bf106d593589b5b33fec977c8138a0a28cbaa1ac3538aa910 libasan-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
022cc384ba0b92554d9d00fc4eb346e8d764497adf7f16907b36354a323b1462 libasan-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
7e102fd7e98cc413b3b9c10595407c004dc8b61cd804a4428962f3068fa24ef6 libatomic-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
1392c5302e9bc7ae7f9c2750700d6c8944c4e5b631290520833a971e36104bed libatomic-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
75818d083de77affb85b1db921ac3ef8140dec7a1560b9505f710506e22f9e18 libatomic-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
9addc48203b5a56bd9c5fe800028f92d323f453bfb0b739da48ada5f4dbd0fe2 libatomic-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
28eb18dcbbc4045e5e1858571a71a77c2c928bc1186c0c75b898e73b51b3638a libgcc-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
7c92a34cb4f7ae8232ab35c69dbc4e8a9ed07eb9bddd96eed40a35d5cd9693d8 libgcc-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
156b0056c399e2a93eef7ef08fb2a44937466c6de4d0ff049bd02c2d5ff4b986 libgfortran-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
59e16e0a2aa0d02ca5369dbd0e48d8ab9fa42abf0bac31f9e9e3b99641196762 libgfortran-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
4c6ae48fe27ee1789878ad7de6cb77f986b6577b3d093684bb68f40369a33d30 libgfortran-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
f13564885d670556ff30d51d7e10ad5bacb695d776ac43bd62fee5938d9f4807 libgfortran-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
82e3dc94f13cc0b9fbf3f1f2675ad981fa912f0dd7488511b50a9517af30134b libgnat-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
2a70dcdbd1669f68908fc9525fb37393ec25fefec1ebb1c2af54bc168101a627 libgnat-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
5d3a5f76146c0d6f641e2390bbdb18d9d0907d734dddfd5ab11cc763e7d1f78b libgnat-devel-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
c13e73766a061d81bb773b62213bd24e17f4112e7fb32f3579a36e781349baa9 libgnat-devel-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
14eab37bd6e43b7afc5449d4725edbdd5c00d19da56845981fc048f2908aae2f libgnat-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
9180b44d0d19a1440c3a4f4ff7902c36e706accabd6210fb6e4105114b8e0db1 libgnat-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
3291720ddfeaf729bf2097787ce1304388f0e94ba17a556e64003b938fa8cdf7 libgo-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
86983fe6dd24270e8d0fd37967758966faec4f8cda4ca81e707fc791b1116f28 libgo-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
81fb9b6a10d722868843d9ecefdb0980dfa04d4fbb1cf50232e060cb0caabd9c libgo-devel-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
f7b31f8cc2755ba1d4f01ad7f76718ec396006ee9f8a3944cee3fa4a325bc456 libgo-devel-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
375d775de41a91ffdba664811c2b81a4c3768d01090eaf6c1b26f9996df92172 libgomp-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
df034398bba76f8ea73cbeadfe50cfb7a54d82aab0d92073e56098bf4d9913fc libgomp-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
d77c326c0d5f69ddc774a7f042a7e75a5ba81b2e7cf7b7851c32917b8e3900bf libgo-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
40074849be9ccbdc78147eb5af61d5ebcddd9f84e1da89e4bb92761624b43fbe libgo-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
b50d029d63e7a4b069e8e104f2e3709d1b530b8bade0b7ce5d7e18f8f8374086 libitm-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
396fd238b6228aca2b7746fb1b6d22c9f9887a826d6eec0d3e17ffcf23bc889d libitm-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
3334584dfe3e294042085eba34cdc1462cfc79e7e143d3d65db5468055705014 libitm-devel-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
434e6bc17eb872ec466e9fbcdc32ff290aa8bcce82e7c7d90bccbd40f7869082 libitm-devel-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
858a5672bfd375f3e1d206cdb66bd5fd2fc4c76c8a37a515150a9a73a278812a libitm-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
8a8bf76582fd233e23393771e66fb89162920bc52f7e5767e8e96f6da2cc5340 libitm-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
953830ccf8c99059b49ae9326d225502458898ec1b32a69cf52df1e974e63ad8 libmudflap-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
5ef3d88a5129a0959ea54a37a2a40b258a19a174032a5eac937566fae8299b63 libmudflap-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
8657e70999d306459a7cb4f02936d190addc757b7dc50f2905541f1c60e478e3 libmudflap-devel-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
9c59fa92a33ba167ee47752e8a7afb686bda5fabe312532d798c59933570cc39 libmudflap-devel-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
84343d9acb1ce54d196375d8ef4cefa5daf24c287c3ee58636165cb4cfd426d2 libmudflap-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
4ffb15a58f2646398e5acfa3ad326ee09a17bd526342e3ae37281a1a70d5827c libmudflap-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
e4b8da9bccd0a6caf9fe9c266ae85e4aed30d1c8ad3b04b06391e84e9c5c8ffb libobjc-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
e185def98422856579ff4cf74df094793aa4366f64348ce1ccc6070bd25f79fe libobjc-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
d7c3d6213dc426958a6d1dcd2131c0b05709fc3a3da52e80abfe427c091f96b2 libquadmath-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
882c1cad49fd8eae5c0da29cbfeefa77d0c7bea3953b550ce4a835501c8ecc9e libquadmath-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
eefa00e293861c4e4f7ff89a6e2d74b20217f1c4856a27ca6bd11d80122bba45 libquadmath-devel-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
9473536e64e5cb256e5f77516bac972e1a3363f6126ab133d9807862212c288d libquadmath-devel-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
e89228a5614d4983a4bec4494008955134aad62fc3ffa19ae1d9baa6c425456c libquadmath-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
59f5ac7d789639328884ecc194947bb3a2f47255146ca2489a4b3482ba748e13 libquadmath-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
13381669ef1bcc910db5164e4b4c5989163f7ea3aad064adb504912b1f16cce9 libstdc++-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
8c9b27cb89d82ce30b91884f4608a9816cb39bf191889cc1db46065aecb7960c libstdc++-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
ea4653d6c87c974103d5cd029f84676d040788d99576dbc690ad460582adb27d libstdc++-devel-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
5a106723be239fce75421219e0af8c9770e2543a2e5b8970ad2c4f0c7a5a84c9 libstdc++-devel-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
13906cc305792d0dcb543be65daa723fb6c20e08d4f4a1fe095fd5b178357a4b libstdc++-docs-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
5b29c8f85c8859e65066ab9a9430db6aee7f78fc550fc7de8cd2ec383c72d2f0 libstdc++-static-4.8.5-16.el7_4.2.i686.rpm
2aec6a823ffe65ac6d9ce5cdb7bdf9131b1fa81484267ee6a85ff9aff9e82bf0 libstdc++-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
b0428530f1cd358aee89e7f9815839ae3af38f6481bf4d46f9fea7970f6acb5e libtsan-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm
826f1704bde40ac2b51714e652c1f166aebb66dc159f2118bdd82b0e9c520c5d libtsan-static-4.8.5-16.el7_4.2.x86_64.rpm

Source:
b6536a276fc353138163b5466b826e28d923e2635b6689ac8eed96b057f91c6b gcc-4.8.5-16.el7_4.2.src.rpm-- 
Johnny Hughes
CentOS Project { http://www.centos.org/ }
irc: hughesjr, #centos at irc.freenode.net
Twitter: @JohnnyCentOS