[CentOS-CR-announce] CEBA-2015:1266 CentOS 6 perl BugFix Update

Johnny Hughes johnny at centos.org
Sun Jul 26 14:11:57 UTC 2015


CentOS Errata and Bugfix Advisory 2015:1266 

Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2015-1266.html

The following updated files have been uploaded and are currently 
syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename ) 

i386:
78f3dad6f9f14ecd70025d152e57cf0789b07d0c497ec2e1768e6ffdf5aa1993 perl-5.10.1-141.el6.i686.rpm
3439ca78286e1f0826c6ccaac20d8a2b7cae6a02abf498586907d22e58ea33e1 perl-Archive-Extract-0.38-141.el6.i686.rpm
34c780e11a245b97f9495a8677f0de193a87d704e0d6025de1488d67aa805270 perl-Archive-Tar-1.58-141.el6.i686.rpm
2b7c3da8d76b2673068b84c1f01effe320a0d3a8d2ecfc93e0abff6d287099c5 perl-CGI-3.51-141.el6.i686.rpm
74790e74a13a6ec96aae290a4c8a249a3ea4c0bd8bb16566d0d910ca53663cb2 perl-Compress-Raw-Bzip2-2.021-141.el6.i686.rpm
fcb7f9c5c454de0d577654b3ebe4527ee13b7d929560d5490222a0843d5c5f4b perl-Compress-Raw-Zlib-2.021-141.el6.i686.rpm
09807fcff06163b219e27190c47233763aeb705bcb4c98c05455548b779b0544 perl-Compress-Zlib-2.021-141.el6.i686.rpm
de21a3a878b433e3d2a480d659de82e2a8ed927f6be3e90c3d56172b1680aae2 perl-core-5.10.1-141.el6.i686.rpm
3f120c8d7b096d375cbaadfb305b9dce1bdcbddc275b50524737967c28edf924 perl-CPAN-1.9402-141.el6.i686.rpm
19f67558b505efac5a55b923580b0cc6f1d568cadc4d41ed0e04688a52d3431a perl-CPANPLUS-0.88-141.el6.i686.rpm
1e3a069fb43a1ba21fe876a3fb5e303603a9dfe085d72424157929f79fc3737b perl-devel-5.10.1-141.el6.i686.rpm
667882d5b6332b04e936e9e607163475a03650b31f8505786bbaa24aa8a84785 perl-Digest-SHA-5.47-141.el6.i686.rpm
a0f58fbf8041d325c8a461dabfa8357bdc14d9d04a03bb93b959359c559699f9 perl-ExtUtils-CBuilder-0.27-141.el6.i686.rpm
7077ebc763d3159d05edb44f98ed7f348d192ddb4c12b7bb1d31a977d412bda0 perl-ExtUtils-Embed-1.28-141.el6.i686.rpm
a6461433995dbf6877ace3d066893b3236f8b9dbb942a6a4564f336de357b3f1 perl-ExtUtils-MakeMaker-6.55-141.el6.i686.rpm
38d9f71f393794b632fe9a3a3e38814afe2eb7d0fe8257236903296ee5f61992 perl-ExtUtils-ParseXS-2.2003.0-141.el6.i686.rpm
9ccedb8f720ed28ba2a6b8d550ab1e2f3470fd2403603272f77840e2a26a3156 perl-File-Fetch-0.26-141.el6.i686.rpm
43b55877cb16dcb31ec610be1cdbd2a9ea96d4ae4f9f27ff2cee6d1005b69915 perl-IO-Compress-Base-2.021-141.el6.i686.rpm
9500b7d1bb8811011661e8bf7bc25e56c19f7b18a3affc28ee668ea08bd81710 perl-IO-Compress-Bzip2-2.021-141.el6.i686.rpm
882116fce00f2e80aa435d8de5bb0f72ecfb291dba46a72e32927a42eba2d8fd perl-IO-Compress-Zlib-2.021-141.el6.i686.rpm
978a47b065daf950344857dbe4aa26d363f6f13de17fc3dbcacfd5081601a048 perl-IO-Zlib-1.09-141.el6.i686.rpm
a188317abe921d9e09f30530a985712ab078a42e7ef13641660bf2297a244a56 perl-IPC-Cmd-0.56-141.el6.i686.rpm
f346ac3f9cf5798a7cd09c67e2131081477f55534b3d325c798910dbb7da8736 perl-libs-5.10.1-141.el6.i686.rpm
e9c043ccdc6f3c8ec485f9ff7ff9f08c360b8a06dd86cb8ef167b5833660e322 perl-Locale-Maketext-Simple-0.18-141.el6.i686.rpm
233bb778eef8a00f748a597c9197f3d38996e6e344d9e1d4275fc0f8fcbca6a3 perl-Log-Message-0.02-141.el6.i686.rpm
6f96a99d3da9289d3e9e20d3eb6541075eaf7419e4fccc85c5875cb1d2511fa4 perl-Log-Message-Simple-0.04-141.el6.i686.rpm
0ba27138860a6e5f26525ef1c33ce62985a4eb371540deaf28e7a74b2372c1bc perl-Module-Build-0.3500-141.el6.i686.rpm
aaa341a9d29089a61960c8ac63c1380dbc719c4b9da0a3e4671efda6f8e5626b perl-Module-CoreList-2.18-141.el6.i686.rpm
439af9af174c22d1dff93d6c83cf69c4a18ddc7b402c0c81ce618d3009dd0fa9 perl-Module-Load-0.16-141.el6.i686.rpm
5aecd6be47f8b2030fe9b0fd1ffd966fc1dc8de195bf01cb7fd93cb9cc5fe4b2 perl-Module-Load-Conditional-0.30-141.el6.i686.rpm
e3f9663764da5f6a3915cbfc9496ed72d0d53210b50569f397aa6d8ea2e70ca1 perl-Module-Loaded-0.02-141.el6.i686.rpm
c0419225ae08e3e86002612f13d79a57bbac932bc3f07164c3623985a473e458 perl-Module-Pluggable-3.90-141.el6.i686.rpm
d0727971aa9cebabea84130084dba01cbdad842d4de9d4aee0579111aa35e109 perl-Object-Accessor-0.34-141.el6.i686.rpm
30e8c71703ef5c97225ff19fef9c0ed28e8cfcc1c0a0e3d7cf78fe0d90e2466a perl-Package-Constants-0.02-141.el6.i686.rpm
fff7ecfe370021c45f4aac1573d025a824be4e9df4de9662c4b717d438695722 perl-Params-Check-0.26-141.el6.i686.rpm
ab3a913e1178805ca77bd8ab6a18ab1f7f904f961f7684f3113bff6c8502889e perl-parent-0.221-141.el6.i686.rpm
4deebf30366b67389f6070e6ec18f80f858ed61f11218fa83971a2b93a8cb7db perl-Parse-CPAN-Meta-1.40-141.el6.i686.rpm
f49c4e4599d7ecef742c7f42a4b0add8ebee1797f368794f51bcf26d9291e87c perl-Pod-Escapes-1.04-141.el6.i686.rpm
53bb4d632298b1ffd9d0a54305064342167a82470968d479e56eef55e37e26b7 perl-Pod-Simple-3.13-141.el6.i686.rpm
fc69556982c1628b5023d2c067f07ab3ae1b94839797de770313f0150755ff3e perl-suidperl-5.10.1-141.el6.i686.rpm
892f00024a45a72d87596922bca41727efbb5c9b4897f2d07871c6b0c73592ee perl-Term-UI-0.20-141.el6.i686.rpm
31ff01dd1fb29dbb59c45d482a383f49df17fafacdf94c2b38a0ac84b3fcd074 perl-Test-Harness-3.17-141.el6.i686.rpm
f8f4edb452795453540bc5b3d4213e637c2ac321766f66cd207b8371370fc2c9 perl-Test-Simple-0.92-141.el6.i686.rpm
3c31a798b3fe79b35d7d7292694ba6603dfd8a128b51a79e767048f8be69add9 perl-Time-HiRes-1.9721-141.el6.i686.rpm
7d7659212f32d09239516de78dbbd42d971ef53dd6d0ddc3ec550b8ca512da67 perl-Time-Piece-1.15-141.el6.i686.rpm
7dc232baac8f4ab1030d5f658ee58be53e6c0d61fcda9faed215b9e31c97a06c perl-version-0.77-141.el6.i686.rpm

x86_64:
fb31d5aa991b232020ff679fb10aecf3980e6b3fcdf8f5cac7d483aedafeb34f perl-5.10.1-141.el6.x86_64.rpm
af6a6db4ee0fe63d1ce2c30191462b2b61fd35c24e3aab3dc36f4a3444c76333 perl-Archive-Extract-0.38-141.el6.x86_64.rpm
8d80527026f6428c6f0701c8200d08df542c7927defea97d09b96c89513e8e96 perl-Archive-Tar-1.58-141.el6.x86_64.rpm
901e25d13471b5c997498a30105bee10b0e801e2233b492dcfa8422fcec40f64 perl-CGI-3.51-141.el6.x86_64.rpm
eb52f5a1fe7116d196bb9386669b7e0a2860d7561e2fdae94fe1c5996a9f2c6e perl-Compress-Raw-Bzip2-2.021-141.el6.x86_64.rpm
0be9c0b6bf1e5b25d6e03fb1b78515382db98195cd9657193b5682cc2cc366d0 perl-Compress-Raw-Zlib-2.021-141.el6.x86_64.rpm
6984c93449acf0eb2e08849c4f26b2771343414358690c061d3ff2d28bc73c10 perl-Compress-Zlib-2.021-141.el6.x86_64.rpm
ec0d16deec98e98ef4b28cd6d585a2bd997395d3e2447f08c1367edd74558713 perl-core-5.10.1-141.el6.x86_64.rpm
f3860367b8b8e6c94bfc5e4987d98947eff7ef058aafcc894fa8627fcdf217d3 perl-CPAN-1.9402-141.el6.x86_64.rpm
d4b08efb6c2a02c8494ac5f99732fa72b9885e30e4a6f736dcc447847e715d50 perl-CPANPLUS-0.88-141.el6.x86_64.rpm
1e3a069fb43a1ba21fe876a3fb5e303603a9dfe085d72424157929f79fc3737b perl-devel-5.10.1-141.el6.i686.rpm
6350a82814b47f35b4dab949dafe65d545ce374ec602576b3ac3ef9e5f53c964 perl-devel-5.10.1-141.el6.x86_64.rpm
314ee76832bcb056728cac03208079aa0011ce6ddfe14e074134041ce25f72ab perl-Digest-SHA-5.47-141.el6.x86_64.rpm
01a386098e928e907cdb5736cf1608fc446d49a3afacf26458fde3b9c86387a7 perl-ExtUtils-CBuilder-0.27-141.el6.x86_64.rpm
d7c6d005e6c03aa82f0aa7dafdf995374053293181ba173ab63c7bd2bd68078a perl-ExtUtils-Embed-1.28-141.el6.x86_64.rpm
92153125e8b02f0e8a5e54b3c28684a5499717f673d2a5e44a061503f1c60ad7 perl-ExtUtils-MakeMaker-6.55-141.el6.x86_64.rpm
f714f098744ad05822f9740705e8245712691946f8280fbefee0ab09c8645f4a perl-ExtUtils-ParseXS-2.2003.0-141.el6.x86_64.rpm
6acfa8a84aaaca7ce7c245e19639e6281f1f1fa3682726a1f1200289df34d2df perl-File-Fetch-0.26-141.el6.x86_64.rpm
19c7e4a14820ac2cce9f635770b81dd98bb7b8de59b904137524548c4198b7d7 perl-IO-Compress-Base-2.021-141.el6.x86_64.rpm
1ec8fb207fe726d17c7ad70ccd2c9a813f1129976796d09cdf239a3d49c53588 perl-IO-Compress-Bzip2-2.021-141.el6.x86_64.rpm
3253aceaa01a31630e52680b852ce8863b436eddff35cd576d9ed150437bf6ba perl-IO-Compress-Zlib-2.021-141.el6.x86_64.rpm
087f945d68b66b2bfc026f29a414723960b3782f388ee2b3c0b98ae2f7080a98 perl-IO-Zlib-1.09-141.el6.x86_64.rpm
cf5ff2af81576f602a39eb02f574f74cbb7dee68dee4cafa39f541f3192f9208 perl-IPC-Cmd-0.56-141.el6.x86_64.rpm
f346ac3f9cf5798a7cd09c67e2131081477f55534b3d325c798910dbb7da8736 perl-libs-5.10.1-141.el6.i686.rpm
fa952455581d8ace14f9897d34164f315e163ba1e1d9ddb9df9d5300522cb1ee perl-libs-5.10.1-141.el6.x86_64.rpm
f3c6bbb44534aa8579fee0a0dd9b3f2dd0451b83a510437159710a913fbacd5a perl-Locale-Maketext-Simple-0.18-141.el6.x86_64.rpm
cbcdf0f94577472287bc2de1979848f9bdc1f074e24c8d84b58befa13a352138 perl-Log-Message-0.02-141.el6.x86_64.rpm
9b9f61c7dbadc44b849278bb17d62c2b09f187c94b61249c5b4ad482dfd3ea13 perl-Log-Message-Simple-0.04-141.el6.x86_64.rpm
c5d50369ffbab19be28d6c77114e6030ab6381965b497543f06d119b3222b285 perl-Module-Build-0.3500-141.el6.x86_64.rpm
6bf7fda79b3473a203c359c4ebd9d30addc311baefb5c85e1d62d86f63f2d384 perl-Module-CoreList-2.18-141.el6.x86_64.rpm
af3c831f0e7b86171003894fdd87b93a4261817567564c3d319ef760208c7cba perl-Module-Load-0.16-141.el6.x86_64.rpm
213a23aa08185808f3fe125fcd2df1318ad33ee0dd934c4c2d0185ae6a78cbaf perl-Module-Load-Conditional-0.30-141.el6.x86_64.rpm
6050e06e0ccd717c6004fd81855876bfa5d7073212a49d6330e0a133dc0c1540 perl-Module-Loaded-0.02-141.el6.x86_64.rpm
c8b0b0d8fdc2467e31053fb26fe394c3afc43226052b8790bcef819ccf550258 perl-Module-Pluggable-3.90-141.el6.x86_64.rpm
5341cbebc095d5e75243a169ddc1c4fce934fd83ac2a6ddafcf1b33ec6b8a19f perl-Object-Accessor-0.34-141.el6.x86_64.rpm
aa6c61d6514f7575c71d2ef8497f25b8500dbb7b3ce29668b82e3b1b6345351b perl-Package-Constants-0.02-141.el6.x86_64.rpm
e4426dff6ee3584d69b33c2bc2d8a6b431d6e1dfee717d21648f01cad6d8391c perl-Params-Check-0.26-141.el6.x86_64.rpm
7086476c7a2ea3b17524c7c5764df978c8f92d9bdf7dd4969c969fdb01f1144b perl-parent-0.221-141.el6.x86_64.rpm
5310ce1ccdd08b7faf6ca58dd703d6923b2842e0a693f2cd5b4f926b95d277bc perl-Parse-CPAN-Meta-1.40-141.el6.x86_64.rpm
a1d0141e670c9bc6831f149e391ee98ea1af9602a1d8358a2653982487aaac41 perl-Pod-Escapes-1.04-141.el6.x86_64.rpm
12bb0a26c10c98fc23b2035ddf49182692f23ba7155626e77970bb4f47cd9faa perl-Pod-Simple-3.13-141.el6.x86_64.rpm
fac8f305bf183922e0a8068500decf62f7aff186ce9a06becc980e8e3a94d70b perl-suidperl-5.10.1-141.el6.x86_64.rpm
0940f13cd08a3faf2ab16d47f2d1c15e263c26a8a341db20fd234c8de80ad0c3 perl-Term-UI-0.20-141.el6.x86_64.rpm
9a4220ea1432750581ba4212eda5aa9520a1186a730de604ac54ee21863bd88a perl-Test-Harness-3.17-141.el6.x86_64.rpm
7252aab963efdeb7dd396ef44cd198d44920f9a0ff668d670f507fc97a16c391 perl-Test-Simple-0.92-141.el6.x86_64.rpm
613ee43e4f77755005c2907c2fa31c25818b6b86d2f6244d91d0668afc0416ac perl-Time-HiRes-1.9721-141.el6.x86_64.rpm
885bd6c49657066566fb75ccef9fe0b70c52111fe0e40878338a55c0087ebd22 perl-Time-Piece-1.15-141.el6.x86_64.rpm
dd73734140bc4d00b537e9a68077142b5e768eec45a24a5d63ad4fa508de8e0a perl-version-0.77-141.el6.x86_64.rpm

Source:
53482437b84cfd9b35b38aa102a0d8416c19fc17ecf5e44b14275978ac20bc30 perl-5.10.1-141.el6.src.rpm-- 
Johnny Hughes
CentOS Project { http://www.centos.org/ }
irc: hughesjr, #centos at irc.freenode.netMore information about the CentOS-CR-announce mailing list