[CentOS-mirror] Change of mirror address

Mon Apr 10 05:48:52 UTC 2006
Mihai Maties <mihai at xcyb.org>

Hi,

Please change the address of the LUG.ro mirror to:

    http://centos.mirrors.lug.ro/centos/
    ftp://centos.mirrors.lug.ro/centos/

The old address (ftp.lug.ro/...) will not work anymore starting tomorrow.


Thanx,
Mihai