[CentOS-mirror] New Mirror in Greenland

Jesper Noer (NOER) noer at tele.gl
Fri Jan 15 15:39:01 UTC 2010


We have a new mirror.
 
Location: Nuuk, Greenland
Organazation: Tele Greenland - http://www.tele.gl
Contact: oss at tele.gl
 
Versions: 3.X, 4.X and 5.X
Architectures: All
DVD: No
 
HTTP: http://mirror.greennet.gl/centos/
FTP: none
RSYNC: none
 
Updated 4x a day from us-msync.centos.org
 
Bandwidth: 45 Mbit

 
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen
Jesper Noer
OSS specialist
	
________________________________

TELE-POST 
Postbox 1002
3900 Nuuk
Grønland 	Telefon
Direkte
Telefax
Mobil
E-mail	 +299341255
+299341383
+299325795

noer at tele.gl <mailto:_EMAIL> 	 Websites:
www.tele.gl <http://www.tele.gl/> 
www.post.gl <http://www.post.gl/> 
www.stamps.gl <http://www.stamps.gl/> 
www.tgi.gl <http://www.tgi.gl/> 	   <http://www.tele.gl/> 	
________________________________

Bemærk:
Denne e-mail kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopieres til nogen anden. Har De ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder vi Dem omgående meddele TELE Greenland A/S dette og destruere e-mailen. På forhånd tak.

Da e-mails kan ændres ad elektronisk vej, påtager TELE Greenland A/S sig intet ansvar for denne meddelelse eller eventuelle vedhæftede filer.

Ligeledes er TELE Greenland A/S ikke ansvarlig for eventuel uberettiget adgang hertil eller ændringer heraf. 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.centos.org/pipermail/centos-mirror/attachments/20100115/83a52a52/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 7131 bytes
Desc: telepostlogo.gif
Url : http://lists.centos.org/pipermail/centos-mirror/attachments/20100115/83a52a52/attachment.gif 


More information about the CentOS-mirror mailing list