[CentOS-mirror] New Mirror, Williston, VT, USA

Sat Jan 29 21:58:11 UTC 2011
XXX XXX <xqpx at mail.ru>

по русски можно