[CentOS-mirror] Small Change

admin Tomasz Kisielewski

admin at kisiek.net
Tue Nov 8 10:13:42 UTC 2011


Please change centos.kisiek.net to mirror.kisiek.net/centos rest things 
are the same .More information about the CentOS-mirror mailing list