[CentOS-mirror] New public mirror submission

Sat Apr 21 13:43:49 UTC 2012
"Paweł Najdek - IONIC.pl" <pawel at ionic.pl>

some bug entered (ctrl _c / ctrl _v)
mirror address and sponsor is centos.ionic.net.pl and ionic.pl

-- 
Z poważaniem,
Paweł Najdek


IONIC.pl - Twój partner w e-biznesie...
30-133 Kraków,  ul. J. Lea 114

zapraszam;
www.ionic.pl/pomoc

e-mail: pawel at ionic.pl
Tel. 012 376-77-66, Fax 012 378-33-03