[CentOS-mirror] Kisiek.net

Tomasz Kisielewski admin at kisiek.net
Tue Jan 10 07:46:02 EST 2012


Please change IP of mirror.kisiek.net/centos to 188.112.30.202


More information about the CentOS-mirror mailing list