[CentOS-mirror] New mirror in Poland

Łukasz Matys lmatys at komster.pl
Thu Mar 13 14:41:25 UTC 2014


Hello.
We would like to become a new public mirror in Poland. 
The initial sync is completed.
 
The bandwidth dedicated to the mirror is 200 Mbit/s.
 
Mirror is available at:

http://centos.komster.pl/
 
The sponsoring organisation is Komster Sp. z o.o., http://www.komster.pl/
Best regards.

-- 
Matys Łukasz
Kierownik Infrastruktury Sieciowej
KOMSTER Sp. z o.o.
tel: (+ 48) 693838007
NIP 777-25-72-266
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000007918 Kapitał Zakładowy 60 000,00 PLN


More information about the CentOS-mirror mailing list