[CentOS-mirror] sunsite/ftp.icm.edu.pl mirror update

Fri Mar 6 13:40:57 UTC 2015
Rafal Maszkowski <rzm at icm.edu.pl>

I would like to update information on our mirror. We prefer
ftp.icm.edu.pl name to historic sunsite.icm.edu.pl (which is going to
work still though):

FTP: ftp://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/distributions/centos/
HTTP: http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/distributions/centos/
rsync: rsync://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/distributions/centos/
gopher: gopher://ftp.icm.edu.pl/1/pub/Linux/distributions/centos/

Sync schedule: Every 6 hrs
Bandwidth: 10 Gbps (change)
Location: Poland, Warszawa, Pawińskiego 5A
Sponsor: ICM UW
Sponsor URL: http://www.icm.edu.pl/
IP to authorize: 193.219.28.2, 2001:6A0:0:31::2
Email contact: sunsite at icm.edu.pl

R.
-- 
„Walczy on z całym zapamiętaniem przeciwko intelektowi” - z akt personalnych prof. A. Baeumlera