[CentOS-mirror] New mirrors PL

Thu Mar 12 18:31:18 UTC 2015
Łukasz Matys <lmatys at komster.pl>

#the first one
HTTP: http://centos1.hti.pl

Sync schedule: Every 6 hrs

Bandwidth: 1 Gbit/s

Location: Poland

Sponsor: Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o.

Sponsor URL: http://www.horyzont.net

IP to authorize: 217.168.140.86

Email contact: pomoc at horyzont.net

#the second one
HTTP: http://centos2.hti.pl

Sync schedule: Every 6 hrs

Bandwidth: 1 Gbit/s

Location: Poland

Sponsor: Horyzont Technologie Internetowe Sp. z o.o.

Sponsor URL: http://www.horyzont.net

IP to authorize: 217.168.140.118

Email contact: pomoc at horyzont.net

Best regards.

-- 
Matys Łukasz
Kierownik Infrastruktury Sieciowej
KOMSTER Sp. z o.o.
tel: (+ 48) 693838007
NIP 777-25-72-266
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000007918 Kapitał Zakładowy 60 000,00 PLN