[CentOS-mirror] Updated new IP for mirrors.viethosting.vn

Fri Oct 16 14:10:08 UTC 2015
Tam, Nguyen Thanh <admin at viethosting.vn>

Hello,

I have changed ip for mirrors.viethosting.vn/centos

Please update authorized IP to new ip: 103.234.38.160 and 103.234.38.161

Thank you !

-- 

Nguyễn Thành Tâm
Mobile: 0966.70.70.70
Y!M: viethostingvn | Email: admin at viethosting.vn
----------------------------
Công ty TNHH Máy Chủ Việt
MST : 0309164613
ĐT: 35-083-441 - Fax: 38-530-618
Địa chỉ: 407 Lô R c/c Nguyễn Kim, P.7 Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
Website : www.viethosting.vn