[CentOS-mirror] mirror.ratiokontakt.de now reachable via ipv4 and ipv6 (dual stack)

Fri Sep 9 10:49:27 UTC 2016
Florian Panzer - ratiokontakt GmbH <fp at ratiokontakt.de>

FYI: mirror.ratiokontakt.de has been upgraded to fully support ipv6:


mirror.ratiokontakt.de.	IN	AAAA	2a02:708:0:35::2
mirror.ratiokontakt.de.	IN	A	212.223.23.58-- 
Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit partnerschaftlichen Grüßen

Florian Panzer
Teamleiter Technik
--------------------------------------------------------
ratiokontakt GmbH
Biegenhofstr. 13
96103 Hallstadt
Telefon: +49 (0) 951 9 35 35 - 0
Telefax: +49 (0) 951 9 35 35 - 902
Internet: www.ratiokontakt.de
Geschäftsführer: Jasper Peters, Stefan Seucan
Amtsgericht Bamberg - HRB 3757
--------------------------------------------------------
ratiokontakt ist zertifiziert nach DIN ISO/IEC 27001