[CentOS-mirror] Submit mirror URL

Wed Sep 15 09:33:42 UTC 2021
Bảo Nguyễn Anh <baona at vinahost.vn>

HTTP: http://mirror.vinahost.vn/centos/ HTTPS:
https://mirror.vinahost.vn/centos/RSYNC: Sync schedule: Every 4
hrsBandwidth: 200Mb/sLocation: Vietnam/Ho_Chi_MinhSponsor: Sponsor
URL:IPv4 address to authorize: 171.244.33.202IPv6 address to
authorize: Email contact: baona at vinahost.vnMirroring AltArch: no


-- 

[image: Công ty TNHH VinaHost] <https://htmlsig.com/t/000001C6DCTT>

*Nguyễn Anh Bảo / *Hỗ trợ kỹ thuật
Mobile: 096 775 0095
Skype: baolatui1109

*Công ty TNHH VinaHost*
Website: https://vinahost.vn

Hotline: 19006046 ext 3

Trụ sở chính: 351/31 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện: 34 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP
Hà Nội

[image: Facebook]  <https://htmlsig.com/t/000001BZP8NA>
<https://htmlsig.com/t/000001C6W4JD> [image: Youtube]
<https://htmlsig.com/t/000001C5WPDC>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.centos.org/pipermail/centos-mirror/attachments/20210915/fb8eab9d/attachment-0004.html>