[CentOS-mirror] Azerbaijan: IP and Speed Change

Mon Jul 11 19:12:53 UTC 2022
Yer.Az Support <support at yer.az>

Sync schedule: Every 3 hrs
Bandwidth: 10 000 Mbps (10Gbps)
Location: Azerbaijan
Sponsor: YER Hosting
Sponsor URL: https://yer.az (https://yer.az)
IPv4 address to authorize: 94.20.154.18
IPv6 address to authorize:
Email contact: support at yer.az (mailto:support at yer.az)
Mirroring AltArch: yes
	YER xSP | Support team
	Phone:
	(+994 12) 409-0239
	Mobile:
	(+994 70) 633-6363
	Email:
	support at yer.az (mailto:support at yer.az)
	 (https://yer.az/)
	yer.az (https://yer.az/)
Bu e-poçtun məzmunu məxfidir və yalnız mesajda göstərilən qəbul edən üçün nəzərdə tutulub. Göndərənin yazılı razılığı olmadan bu mesajın hər hansı bir hissəsini üçüncü tərəflə paylaşmaq qəti qadağandır. Əgər bu mesajı səhvən almısınızsa, lütfən, bu mesaja cavab verin və onun silinməsinə əməl edin ki, gələcəkdə belə bir səhvin baş verməməsinə əmin olaq.

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.centos.org/pipermail/centos-mirror/attachments/20220711/d831c3a8/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.png
Type: image/png
Size: 24108 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.centos.org/pipermail/centos-mirror/attachments/20220711/d831c3a8/attachment.png>