<div dir="ltr"><div>Good day,</div><div><br></div><div>HTTP: <a href="http://centos.sitiolinel.com/">http://centos.sitiolinel.com/</a></div><div>FTP: N/A</div><div>RSYNC: rsync://<a href="http://centos.sitiolinel.com/centos/">centos.sitiolinel.com/centos/</a></div><div><br></div><div>Sync schedule: 1 x 12 Hours</div><div>Bandwidth: Unlimited</div><div>Location: US, San Jose, CA</div><div>Sponsor: Web Hosting, Reseller Hosting, Hosting, Dominios</div><div>Sponsor URL: <a href="https://www.sitiolinel.com">https://www.sitiolinel.com</a></div><div>IP to authorize: 23.246.240.147</div><div>Email contact: <a href="mailto:equipo@sitiolinel.com">equipo@sitiolinel.com</a></div><div>Speed/port: 1024mbps internet private/public</div><div>Datacenter: Softlayer, United States</div><div><br></div><div>Greetings.</div></div>