<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><blockquote type="cite" class=""><div class="" style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;"><span class="">RSYNC: <a href="rsync://your.domain.com/centos/" class="">rsync://</a></span><a href="ftp://mirror.muvhost.com/centos/" class="">mirror.muvhost.com/centos/</a> </div></blockquote><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div><br class=""><div class="">


  <table border="0" cellpadding="0" width="450" style="table-layout:fixed" class="">
    <tbody class="">
      <tr class="">
        <td class="logo-td" align="left" valign="middle" width="170">
          <p style="margin-right: 10px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 12px; margin-bottom: 10px;" class="">
            <a style="text-decoration:none" href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/www.muv.com.tr?p=eyJzIjoiTGttR0pKUWp0RWpoWEg4bGZpLXloLWg0aUxrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lm11di5jb20udHJcIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImU3N2ZhNjU0ZWJkNDAwYzhlOGQ1NzM4Y2Q3ZjQ1ZjZkM2U1NzY2NDhcIl19In0" class="clink logo-container">
                <img src="https://htmlsigs.s3.amazonaws.com/logos/files/000/355/186/landscape/logo-invert.png" alt="MUV Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Şti." border="0" class="sig-logo" width="160" height="25">
            </a>
          </p>
        </td>
        <td align="left" class="content-td" nowrap="nowrap" width="290">
          <p style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 12px; color: rgb(33, 33, 33); margin-bottom: 10px;" class=""><span style="font-weight: bold; color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt sig-hide signature_name-target">Murat USTA</span>
          <span class="sep title-sep" style="display: inline;">/</span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt sig-hide signature_jobtitle-target">Genel Müdür</span>
          <span class="break email-sep" style="display: inline;"><br class=""></span>
          <a class="email signature_email-target sig-hide link" href="mailto:murat@muv.com.tr" style="color: rgb(28, 183, 161); text-decoration: none; display: inline;">murat@muv.com.tr</a><span style="color: #212121;" class="txt signature_mobilephone-target sig-hide"></span></p>
          <p style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 10px; line-height: 12px; margin-bottom: 10px;" class="">
            <span style="font-weight: bold; color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_companyname-target sig-hide">MUV Bilişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.</span>
            <span class="break company-sep" style="display: inline;"><br class=""></span>
            <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt office-sep sep">Office: </span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_officephone-target sig-hide">+90 216 606 49 72</span>
            <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt fax-sep sep">/ Fax: </span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_fax-target sig-hide">+90 216 606 49 73</span>
            <span class="break address-sep" style="display: inline;"><br class=""></span> <span style="color: rgb(33, 33, 33); display: inline;" class="txt signature_address-target sig-hide">Atatürk Mh. Ataşehir Blv. Ata 2/3 Plz. Kat.8 D.71 Ataşehir / İST.</span>
            <span class="break address2-sep"></span>
            <span class="break website-sep" style="display: inline;"><br class=""></span>
            <a class="link signature_website-target sig-hide" href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/www.muv.com.tr?p=eyJzIjoiTGttR0pKUWp0RWpoWEg4bGZpLXloLWg0aUxrIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lm11di5jb20udHJcIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImU3N2ZhNjU0ZWJkNDAwYzhlOGQ1NzM4Y2Q3ZjQ1ZjZkM2U1NzY2NDhcIl19In0" style="color: rgb(28, 183, 161); text-decoration: none; display: inline;">http://www.muv.com.tr</a>
          </p>
          <p class="social-list" style="font-size: 0px; line-height: 0; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">
    <a style="text-decoration: none; display: inline;" class="signature_twitter-target sig-hide social" href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/twitter.com?p=eyJzIjoiOVFfVDcyVUFTd1ozSEF1WEQzbzJaMWlOWVdNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3R3aXR0ZXIuY29tXFxcL211dmJpbGlzaW1cIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjJkMGUwYTMzNmUzMjliNGNhZjFmYzI4Y2FjZWY3NTcwZTU5ZGJjZDBcIl19In0"><img width="16" style="margin-bottom:2px; border:none; display:inline;" height="16" data-filename="twitter.png" src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/polygon/twitter.png" alt="Twitter" class=""></a><span style="white-space:nowrap;" class="signature_twitter-sep"><img src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/spacer.gif" width="2" class=""></span>
    <a style="text-decoration: none; display: inline;" class="signature_facebook-target sig-hide social" href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/www.facebook.com?p=eyJzIjoic3VZZElsODZDR3FZRGRvckhkM2pIOE0yWUVzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb21cXFwvbXV2YmlsaXNpbVxcXC9cIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjlmNTY0NmRmOWRhMGJlOWQ5MmQ2N2FmNzg3OGEzNTNiNjY5NjQyZGVcIl19In0"><img width="16" style="margin-bottom:2px; border:none; display:inline;" height="16" data-filename="facebook.png" src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/polygon/facebook.png" alt="Facebook" class=""></a><span style="white-space:nowrap;" class="signature_facebook-sep"><img src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/spacer.gif" width="2" class=""></span>
    <a style="text-decoration: none; display: inline;" class="signature_googleplus-target sig-hide social" href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/plus.google.com?p=eyJzIjoiVmN2U1B2X1NLOGQ5YjVhejl1d1ZkWmtyNzc0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsdXMuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC8xMDk5MjM2OTIxNjI3MzM3MDA0ODdcXFwvcG9zdHNcIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjcwYjVkNWNmYzQyNjkxNThjNDRiNWYzMWEzMTk4MWNiMDQxM2E2N2ZcIl19In0"><img width="16" style="margin-bottom:2px; border:none; display:inline;" height="16" data-filename="googleplus.png" src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/polygon/googleplus.png" alt="Google +" class=""></a><span style="white-space:nowrap;" class="signature_googleplus-sep"><img src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/spacer.gif" width="2" class=""></span>
    <a style="text-decoration: none; display: inline;" class="sig-hide signature_linkedin-target social" href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/www.linkedin.com?p=eyJzIjoiNERQQ2duSS0yNl9LWW5mVHVHc1JsT1BSbXU0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5saW5rZWRpbi5jb21cXFwvY29tcGFueVxcXC9tdXYtYmlsaSVDNSU5RmltLXZlLXRlbGVrb20lQzMlQkNuaWthc3lvbi1oaXptZXRsZXJpLWx0ZC4tJUM1JTlGdGkuXCIsXCJpZFwiOlwiYzg4NzZjYmEzZjcyNDQ4MWIyZTc1NDlhMTI3ZmIwZTRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlMzQ1N2YyY2Q5ODc0ZTczZWFjODE5MzAzZTcxYjIzMzBjYzY4Njk3XCJdfSJ9"><img width="16" style="margin-bottom:2px; border:none; display:inline;" height="16" data-filename="linkedin.png" src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/polygon/linkedin.png" alt="LinkedIn" class=""></a><span style="white-space:nowrap;" class="signature_linkedin-sep"><img src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/spacer.gif" width="2" class=""></span>


    <a style="text-decoration: none; display: inline;" class="signature_skype-target sig-hide social" href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/htmlsig.com?p=eyJzIjoiTmswc2ZKR3lJVHZGVnRReVVjZjFqSmxYZXdVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2h0bWxzaWcuY29tXFxcL3NreXBlP3VzZXJuYW1lPW11dmhvc3RcIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjdiZjcwN2Y5YjhmODY4YTI2NTRhMTczZDAwYWY3MmNhMDY1ZjI5ZGZcIl19In0"><img width="16" style="margin-bottom:2px; border:none; display:inline;" height="16" data-filename="skype.png" src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/polygon/skype.png" alt="Skype" class=""></a><span style="white-space:nowrap;" class="signature_skype-sep"><img src="https://s3.amazonaws.com/htmlsig-assets/spacer.gif" width="2" class=""></span>

</p>

        </td>
      </tr>
      <tr class="">
        <td colspan="2" class="">

        </td>
      </tr>
      <tr class="">
        <td colspan="2" class="">


        </td>
      </tr>
      <tr class="">
        <td colspan="2" class="">
          <p style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #212121; font-size: 9px; line-height: 12px;" class="txt signature_disclaimer-target">Bu e-posta sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımaktadır. Size yanlışlıkla ulaşmış ise lütfen bizi bilgilendiriniz ve mesajı sisteminizden siliniz. Bu e-posta içeriği veya ekindeki dosyalar kişisel ve yazarına aittir, bu nedenle kurumumuz bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.</p>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table></div>
<br class=""><div style=""><blockquote type="cite" class=""><div class="">On 10 Dec 2016, at 15:53, Murat USTA - MUV Bilişim ve Telekomünikasyon Hiz. Ltd. Şti. <<a href="mailto:murat@muv.com.tr" class="">murat@muv.com.tr</a>> wrote:</div><br class="Apple-interchange-newline"><div class=""><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=us-ascii" class=""><div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><div class=""><span class="">Hello,</span></div><div class=""><br class=""></div><div class="">we have setup a new mirror. Please give access.</div><div class=""><br class=""></div><span class=""><div class=""><span class=""><br class=""></span></div><br class=""></span><span class="">HTTP: <a href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/mirror.muvhost.com?p=eyJzIjoiU1dVMG5aR2JPUzVwXzJiZVFKdEp0TUgzRjhZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWlycm9yLm11dmhvc3QuY29tXFxcL2NlbnRvc1xcXC9cIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImY5ODYxMmYxNmQwM2YwYzc5NGUwY2IzZDE1MjgwYmRlNDcwNWU2OGNcIl19In0" class="">http://mirror.muvhost.com/centos/</a> <br class=""><br class="">FTP: <a href="ftp://mirror.muvhost.com/centos/" class="">ftp://mirror.muvhost.com/centos/</a> <br class=""><br class="">RSYNC: <a href="rsync://your.domain.com/centos/" class="">rsync://your.domain.com/centos/</a> (if you provide rsync access)<br class=""><br class=""><br class="">Sync schedule: Every 8 hrs<br class=""><br class="">Bandwidth: 1Gbps<br class=""><br class="">Location: TR / Bursa</span><div class=""><span class=""><br class="">Sponsor: MUVHost - MUV Bilisim ve Telekomunikasyon Hiz. Ltd.</span></div><div class=""><br class="">Sponsor URL: <a href="http://tracker.muvhost.com/track/click/30844324/www.muvhost.com?p=eyJzIjoiNHkxSmtydW5pSVJVdWNwWHlIY0wxbGhFRHZVIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDg0NDMyNCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5tdXZob3N0LmNvbVxcXC9cIixcImlkXCI6XCJjODg3NmNiYTNmNzI0NDgxYjJlNzU0OWExMjdmYjBlNFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjM1MTlmMDNjN2Y1NjYyMGQ3NWU3NDU5M2UxZGVkMmJhZjhlMjFmMmFcIl19In0" class="">https://www.muvhost.com</a></div><div class=""><br class="">IPv4 address to authorize: 185.82.222.111<br class=""><br class="">IPv6 address to authorize:  No<br class=""><br class="">Email contact: <a href="mailto:murat@muv.com.tr" class="">murat@muv.com.tr</a></div><div class=""><br class="">Mirroring AltArch  : No<br class=""><br class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Kind regards.</div><div class=""><br class=""></div></div></div></blockquote></div><br class=""><img src="http://tracker.muvhost.com/track/open.php?u=30844324&id=c8876cba3f724481b2e7549a127fb0e4" height="1" width="1"></body></html>