[CentOS-virt] Kubernetes 0.18. in virt7-testing

Thu Jun 4 10:43:07 UTC 2015
Navid Shaikh <nshaikh at redhat.com>

Hi,

kubernetes-0.18.0-0.2.git5520386.el7 is in virt7-testing repo [1]. 
Please test and feedback.

[1] http://cbs.centos.org/repos/virt7-testing/x86_64/os/Packages/


-- 
Navid Shaikh
IRC: nshaikh