[CentOS] www.instalinux.com

Dominik Składanowski dskladanowski at gmail.com
Sat May 27 13:21:41 UTC 2006


Hello list,

Anybody saw this: http://www.instalinux.com/ ?
Interesting idea.

Regards
-- 
_________________________________________________________________
             D o m i n i k  S k ł a d a n o w s k i


More information about the CentOS mailing list