[CentOS] Routing(?) issue

Fri Sep 14 08:25:56 UTC 2018
Deventer-2, M.S.J. van <M.S.J.vanDeventer-2 at umcutrecht.nl>

Hi,

this has nothing to do with CentOS but with your router which does not
support using the public IP from inside your network (which is quite
common).
If the port is open on your router when you access it from another
public IP then all is well. 

Regards,

 Michel

On Fri, 2018-09-14 at 09:43 +0200, Marcin Trendota wrote:
> W dniu 13.09.2018 o 22:19, Oleg Cherkasov pisze:
> > On 13. sep. 2018 21:02, Marcin Trendota wrote:
> > > 
> > > There is nginx on port 80.
> > > I've turned off SELinux for testing purposes.
> > > 
> > > [root at chamber ~]# nmap chamber -p80
> > > [...]
> > > PORT  STATE SERVICE
> > > 80/tcp open http
> > > 
> > > [root at chamber ~]# nmap -p80 chmura.<domain>
> > > [...]
> > > PORT  STATE SERVICE
> > > 80/tcp closed http
> > 
> > Do a quick check with netstat/ss if you have nginx running on all
> > interfaces.
> 
> 
> [root at chamber ~]# netstat -l | grep http
> tcp    0   0 0.0.0.0:http      0.0.0.0:*
> LISTEN
> tcp6    0   0 [::]:http        [::]:*
> LISTEN
> 
> Looks like it is?
> Besides outside of my network this address works.
> 
> (Sorry about private email (;) )
> 

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.