<div dir="ltr">Hi,<div><br></div><div>It seems that slave "atomicapp-ci-slave01" CI machine is offline in <a href="https://ci.centos.org">https://ci.centos.org</a> which handle the CI for vagrant-service-manager project [1].</div><div><br></div><div>Could we make it online? What could the reason for its being offline?</div><div><br></div><div>Attached few screenshots for the same.</div><div><br></div><div><br></div><div>[1] <a href="https://github.com/projectatomic/vagrant-service-manager">https://github.com/projectatomic/vagrant-service-manager</a></div><div> </div><div><br><div><div><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Regards,<div>Budh Ram Gurung</div></div></div></div></div>
</div></div></div>